هرمزگان - آرشیو

مشارکت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان برای احداث ۱۹۰ کلاس درس
مدیر‌کل نوسازی مدارس استان هرمزگان خبر داد:

مشارکت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی هرمزگان برای احداث ۱۹۰ کلاس درس

مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان گفت: صنایع و بنگاه‌های اقتصادی استان در راستای عمل به مسئولیت‌ اجتماعی خود، برای ساخت ۱۹۰ کلاس درس در استان مشارکت می‌کنند.

ادامه مطلب