هرمزگان - آرشیو

دو فضای آموزشی در شهرستان بندر لنگه افتتاح شد
با مشارکت سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان

دو فضای آموزشی در شهرستان بندر لنگه افتتاح شد

دوفضای آموزشی در دو روستای کمتر برخوردار خمکوه و تمب‌سیک بخش مهران شهرستان بندرلنگه با حضور مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش هرمزگان و فرمانده سپاه امام سجاد(ع) استان افتتاح شد.

ادامه مطلب