اخبار مهم

هر استان حداقل به یک مدرسه اوتیسم نیاز دارد
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور:

هر استان حداقل به یک مدرسه اوتیسم نیاز دارد

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور با اشاره به وجود ۲۰ مدرسه اوتیسم در کشور گفت: آموزش و پرورش امروز به دنبال عادی‌سازی و یکپارچگی دانش‌آموزان است و هر استان حداقل به یک مدرسه اوتیسم نیاز دارد.

ادامه مطلب
آموزش‌زدگی بلای جان نظام تعلیم و تربیت است / میزان فضاهای پرورشی و تربیتی باید افزایش یابد
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

آموزش‌زدگی بلای جان نظام تعلیم و تربیت است / میزان فضاهای پرورشی و تربیتی باید افزایش یابد

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروزه آسیب‌های اجتماعی نتیجه غفلت و توجه به حاکمیت آموزشی بوده است، گفت: آموزش‌زدگی بلای جان نظام تعلیم و تربیت شده است.

ادامه مطلب
ساخت فضاهای ورزشی در مدارس از ضروریات است/ به دنبال ساخت سالن‌های ورزشی بزرگ نیستیم
معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش:

ساخت فضاهای ورزشی در مدارس از ضروریات است/ به دنبال ساخت سالن‌های ورزشی بزرگ نیستیم

معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: ساخت فضاهای ورزشی در مدارس از ضروریات است اما به دنبال ساخت سالن‌های ورزشی بزرگ و مجلل در مدارس نیستیم.

ادامه مطلب
کمرئی حیاط مدرسه فقط مختص استراحت نیست/ تعلیم و تربیت در فضای کالبدی مدرسه شکل می‌گیرد
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

کمرئی حیاط مدرسه فقط مختص استراحت نیست/ تعلیم و تربیت در فضای کالبدی مدرسه شکل می‌گیرد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: حیاط مدرسه فقط مختص استراحت نیست، باید توجه داشته باشیم که تعلیم و تربیت در فضای کالبدی مدرسه شکل می‌گیرد.

ادامه مطلب
فضاهای آموزشی باید با رویکرد خشونت‌زدایی طراحی شوند/ در دوره ابتدائی باید نشاط فضا لحاظ شود
معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش:

فضاهای آموزشی باید با رویکرد خشونت‌زدایی طراحی شوند/ در دوره ابتدائی باید نشاط فضا لحاظ شود

معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش با بیان اهمیت نقش مدارس در تربیت کودکان گفت: فضاهای آموزشی باید با رویکرد خشونت‌زدایی و دوری از استرس طراحی شوند.

ادامه مطلب