آذربایجان غربی

مهر۹۸؛ جشن حذف مدارس کاه‌گلی در آذربایجان غربی
مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان غربی مطرح کرد؛

مهر۹۸؛ جشن حذف مدارس کاه‌گلی در آذربایجان غربی

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان غربی با اشاره به آمار مدارس کاه‌گلی در استان گفت: همزمان با برگزاری مراسم خداحافظی با مدارس خشت وگلی در کشور، در استان هم این مراسم را داریم.

ادامه مطلب
رتبه اول خیّرین «خوی» در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی
مدیرعامل مجمع خیّرین مدرسه‌ساز آذربایجان غربی مطرح کرد؛

رتبه اول خیّرین «خوی» در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی

مدیرعامل مجمع خیّرین مدرسه‌ساز آذربایجان‌غربی گفت: خیّرین مدرسه‌ساز خویی با ساخت ۲۹ مدرسه در قالب ۱۳۲ کلاس رتبه اولی مدرسه‌سازی را به خود اختصاص دادند.

ادامه مطلب
عملیات اجرایی ۹۹ فضاهای آموزشی توسط ۳۶۰ خیّر مدرسه‌ساز در حال انجام است
مدیرعامل مجمع خیّرین مدرسه‌ساز استان آذربایجان غربی خبر داد:

عملیات اجرایی ۹۹ فضاهای آموزشی توسط ۳۶۰ خیّر مدرسه‌ساز در حال انجام است

مدیرعامل مجمع خیّرین مدرسه‌ساز استان آذربایجان غربی با اشاره به مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز در استان، گفت: عملیات اجرایی ۹۹ فضاهای آموزشی توسط ۳۶۰ خیّر مدرسه‌ساز در استان در حال انجام است.

ادامه مطلب