اخبار استان ها

جلسه ارزیابی عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان برگزار شد
با‌ حضور مدیر‌کل دفتر حقوقی و ساماندهی فضاهای آموزشی در سمنان؛

جلسه ارزیابی عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان برگزار شد جدید

جلسه کمیته ارزیابی عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان سمنان با حضور مدیرکل دفتر حقوقی و ساماندهی فضاهای آموزشی و پرورشی سازمان نوسازی مدارس کشور و اعضای کمیته استانی برگزار شد.

ادامه مطلب