خوزستان

تفاهم نامه حذف ۳۰ کلاس درس سنگی در خوزستان منعقد شد
در راستای بسته تحولی آجر به آجر صورت گرفت؛

تفاهم نامه حذف ۳۰ کلاس درس سنگی در خوزستان منعقد شد گالری

در راستای طرح آجر به آجر و حذف مدارس سنگی در مناطق عشایری تفاهم نامه احداث ۳۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال در مناطق عشایری خوزستان با گروه جامعه یاوری فرهنگی منعقد شد.

ادامه مطلب
تفاهم نامه ۱۲ میلیارد تومانی نوسازی مدارس خوزستان با پتروشیمی ماهشهر
در راستای مشارکت در امر مدرسه سازی صورت گرفت؛

تفاهم نامه ۱۲ میلیارد تومانی نوسازی مدارس خوزستان با پتروشیمی ماهشهر

تفاهم نامه احداث چهار سوله کارگاهی و تامین تجهیزات و لوازم آموزشی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان های ماهشهر و بندر امام خمینی (ره)؛ میان اداره کل نوسازی مدارس خوزستان و شرکت پتروشیمی ماهشهر منعقد شد.

ادامه مطلب