گلستان

افزایش ۳.۵ برابری سرانه فضای آموزشی استان در چهل سالگی انقلاب
مدیرکل نوسازی مدارس گلستان:

افزایش ۳.۵ برابری سرانه فضای آموزشی استان در چهل سالگی انقلاب

مدیرکل نوسازی مدارس گلستان با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در استان پس از انقلاب اسلامی رشد  ۳.۵ برابری داشته است، گفت: سرانه فضای آموزشی استان قبل از انقلاب ۱.۴ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز بوده است که این آمار اکنون به ۴.۹۲ مترمربع رسیده است. 

ادامه مطلب