لرستان

جلسه تعیین تکلیف زمین پروژه‌های مدارس مناطق سیل‌زده لرستان برگزار شد
با حضور مدیرکل نوسازی مدارس لرستان؛

جلسه تعیین تکلیف زمین پروژه‌های مدارس مناطق سیل‌زده لرستان برگزار شد

جلسه تعیین تکلیف زمین پروژه‌های مربوط به ساخت مدرسه در مناطق سیل‌زده استان لرستان با حضور مدیر‌کل نوسازی مدارس و روسای آموزش و پرورش مناطق مختلف استان برگزار شد.

ادامه مطلب