لینک نمونه تورهای مجازی مدارس

تور مجازی مدرسه ایرانشهر گرگان

https://goo.gl/3oKsuJ

 

 

 

لینک تور مجازی همایش "تکریم خیّرین مدرسه‌ساز زلزله کرمانشاه"

http://isffaza.ir/TOUR360/26-hamayesh/index.html

 

 

 

لینک تور مجازی همایش تکریم خیّرین مدرسه‌ساز 

http://isffaza.ir/TOUR360/23-hamayesh/index.html

 

 

 

لینک تور مجازی 360 مدرسه خیّرساز سیّد محسن عزیزی کاشان

https://goo.gl/aozLwg

 

 

 

لینک تور مجازی مرکز آموزشی رفاهی نوید اصفهان

https://goo.gl/EbRW4S

 

 

 

تور مجازی مدرسه مفضلی (بهار سابق) ناحیه اصفهان

http://isffaza.ir/TOUR360/05-BAHAR-10248195/madrese.html

 

 

 

تور مجازی مرکز آموزشی رفاهی (شماره 3) فرهنگیان اصفهان

https://goo.gl/PWGAhu

 

 

 

تور مجازی مدرسه زیبای خیّرساز زنده یاد حاج محمّد شبان آران و بیدگل

http://lish.ir/HqH

 

 

 

مدرسه برادران شهید جندقیان که توسط خیّر گرانقدر حاج ابوالفضل کریمشاهی در شهر آران و بیدگل اصفهان

http://lish.ir/RbH