همایش ملی بانوان و خانواده خیّرین مدرسه‌ساز کشور

همایش ملی بانوان و خانواده خیّرین مدرسه‌ساز کشور

همایش ملی بانوان و خانواده خیّرین مدرسه‌ساز کشور، با شعار بانوی ایرانی، مدرسه مهربانی با حضور بیش از 600 نفر از بانوان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز کشور و مقامات ارشد اجرائی کشور روز 28 آبان‌ماه 1398 در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار می‌شود.

منتظر حضور گرم شما هستیم.