آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آرشیو روابط عمومی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فصلنامه مدرسه نو شماره ۱New schools magazin
فصلنامه مدرسه نو شماره ۲New schools magazin
گزارش سیل لرستانبروشور و کاتالوگ
گزارش سیل گلستانبروشور و کاتالوگ
گزارش سیل خوزستانبروشور و کاتالوگ
بروشور جامعه خیرین مدرسه‌سازبروشور و کاتالوگ
خیر مدرسه‌ساز سید عبدالله هاشمیزندگی نامه خیرین مدرسه ساز
پوستر هشتمین همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانیپوستر و بنر
پسا همایش مدیران وزارتی و ستادیبروشور و کاتالوگ
گزارش به مجلس بهمن ۹۷بروشور و کاتالوگ
گزارش یکصد روزه دفتر روابط عمومی بهار ۹۸بروشور و کاتالوگ
گزارش نکو داشت دکتر حافظیبروشور و کاتالوگ
بروشور جامعه خیرین مدرسه‌سازبروشور و کاتالوگ
بزرگداشت خیّر مدرسه‌ساز مرحوم علیپوربروشور و کاتالوگ
معرفی سازمانبروشور و کاتالوگ
هفت چین سبزپوستر و بنر
مقاوم‌سازی مدارس ناایمنبروشور و کاتالوگ
فصلنامه مدرسه نو شماره ۳New schools magazin