آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آرشیو روابط عمومی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بروشور جامعه خیرین مدرسه‌سازبروشور و کاتالوگ
بروشور جامعه خیرین مدرسه‌سازبروشور و کاتالوگ
بزرگداشت خیّر مدرسه‌ساز مرحوم علیپوربروشور و کاتالوگ
پسا همایش مدیران وزارتی و ستادیبروشور و کاتالوگ
پوستر هشتمین همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانیپوستر و بنر
خیر مدرسه‌ساز سید عبدالله هاشمیزندگی نامه خیرین مدرسه ساز
فصلنامه مدرسه نو شماره ۱New schools magazin
فصلنامه مدرسه نو شماره ۲New schools magazin
فصلنامه مدرسه نو شماره ۳New schools magazin
گزارش به مجلس بهمن ۹۷بروشور و کاتالوگ
گزارش سیل خوزستانبروشور و کاتالوگ
گزارش سیل گلستانبروشور و کاتالوگ
گزارش سیل لرستانبروشور و کاتالوگ
گزارش نکو داشت دکتر حافظیبروشور و کاتالوگ
گزارش یکصد روزه دفتر روابط عمومی بهار ۹۸بروشور و کاتالوگ
معرفی سازمانبروشور و کاتالوگ
مقاوم‌سازی مدارس ناایمنبروشور و کاتالوگ
هفت چین سبزپوستر و بنر