مطالب مرتبط با کلید واژه " ساخت و ساز مدارس "


تاکید بر استفاده از مفاهیم روانشناسی محیط در ساخت و ساز مدارس
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی مطرح کرد؛

تاکید بر استفاده از مفاهیم روانشناسی محیط در ساخت و ساز مدارس

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت روانشناسی محیط در ساخت فضاهای آموزشی گفت: بنا بر ماموریت سازمان به کارگیری چنین عواملی در ساخت مدارس ضرورت دارد.

ادامه مطلب