مطالب مرتبط با کلید واژه " خیرین "


رونمایی از سامانه‌ای برای تسهیل مشارکت خیرین در مدرسه سازی
رئیس سازمان نوسازی مدارس در دیدار با نمایندگان خیریه یاوری خبر داد؛

رونمایی از سامانه‌ای برای تسهیل مشارکت خیرین در مدرسه سازی

رئیس سازمان نوسازی مدارس با تاکید بر نقش موثر مشارکت‌های مردمی بر روند ساخت فضاهای آموزشی گفت: به زودی سامانه ای برای تسهیل مشارکت خیرین در این امر ساخته می‌شود.

ادامه مطلب