مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان

زمان ملاقات مردمی با مدیرکل

سه شنبه هر هفته

از ساعت 8 الی 12 در محل دفتر مدیرکل

ارتباط مستقیم با مدیرکل