میزخدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۸۰۹

 قابل توجه بازدید کنندگان محترم

خدمت اداره کل نوسازی مدارس استان گلستان «نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش» به کد شناسه   15021267000  می باشد که به 7 زیرخدمت ذیل تقسیم می شود.

​​​​​​

در این بخش اطلاعات مربوط به هر خدمت به صورت تجمیع شده شامل مراحل انجام کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقرارت مورد نیاز و ... در اختیار ارباب رجوع قرار می گیرد.

همچنین در میزخدمت الکترونیک اداره کل لینک سامانه های مورد نیاز ارباب رجوع جهت ارائه درخواست و یا تحویل خدمت با قابلیت کد پیگیری جهت به حداقل رساندن مراجه حضوری به دستگاه، قرار داده شده است. به همین منظور بخشی هم تحت عنوان نظرسنجی از ارباب رجوع در خصوص خدمات ارائه شده درنظر گرفته شده است.

درخصوص آن دسته از خدمات که به موجب شرایط خاص، امکان ارائه خدمت در میزخدمت الکترونیک وجود ندارد، جهت رفاه حال ارباب رجوع فضایی مناسب تحت عنوان میزخدمت حضور درنظر گرفته شده است که در همه روزهای کاری و در طول ساعت اداری به طور پیوسته پاسخگوی ارباب رجوعان محترم می باشد.

لینک دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۹