خط مشی کیفیت اداره کل

تعداد بازدید:۹۷

   این اداره کل در راستای ارتقاء سطح کیفیت ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورش در استان گلستان و افزایش سطح رضایتمندی ارباب رجوع، اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد بین المللی ISO9001:2008 نموده است و براین اساس اصول ذیل را به عنوان خط مشی خود پذیرفته است :

  1.  طراحی و نظارت بر ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی
  2.  تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی
  3. بهسازی فضاهای آموزشی و پرورشی موجود
  4. جذب، هدایت و نگهداری خیرین مدرسه ساز
  5. افزایش مستمر رضایت مشتریان
  6. ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان اداره کل از طریق آموزش مستمر
  7. ایجاد بهبود مستمر سیستم کیفیت

   

      مدیرکل نوسازی مدارس استان گلستان در راستای اجرای دقیق مفاد خط مشی، خود را متعهد می داند و از کلیه همکاران خود انتظار دارد متعهدانه در جهت دست یابی به آنها تمامی تلاش خود را مبذول دارند.

     جهت اطمینان از استمرار اجرای سیستم کیفیت یک نفر از طرف مدیریت به عنوان نماینده مدیریت انتخاب گردید که وظیفه ارائه گزارش در زمینه عملکرد سیستم به مدیریت ارشد را بر عهده دارد.

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸