اولین گردهمایی مدیریت سبز

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۷ کد : ۲۱۵۸ گزارشات
از جمله عوامل تهدید کننده توسعه پایدار عوامل زیست محیطی است از این رو یکی از رویکردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز حرکت به این سمت با ساخت مدارس سبز است.
اولین گردهمایی مدیریت سبز

مدرسه سبز محیطی است برمبنای تجربه عملی که ضمن حفظ و استفاده بهینه از منابع و انرژی، زمینه توانمندسازی دانش آموزان در تعامل دوستانه با محیط در جهت دستیابی به جامعه سبز را فراهم می کند. معیارهای استخراج شده برای مدارس سبز عبارتند از: آب، انرژی، سایت، پسماند و آلودگی، مواد و مصالح، کیفیت محیط داخلی و مدیریت. 

در راستای این معیارها گردهمایی آموزشی، تخصصی مدرسه سبز حول 6 محور: مدرسه ‌سبز و معماری(مبانی طراحی) و (تجارب اجرایی)، مدرسه ‌سبز و محیط زیست، مدرسه ‌سبز و فناوری‌های نو، مدرسه ‌سبز و انرژی، مدرسه‌سبز و تجارب آموزش و ترویج، با حضور معاون فنی و نظارت سازمان، مدیرکل و معاون دفتر فنی و تحقیقات، مشاور ریاست در مدرسه سبز، اعضای کمیته راهبری مدیریت سبز و کارشناسان تاسیسات و معماری دفتر فنی سازمان، دبیران و اعضای شورای راهبری مدیریت سبز و کارشناسان تاسیسات و معماری ادارات کل نوسازی مدارس استان ها برگزار گردید.که در ذیل کارگروه های ارائه شده حول هر محور آورده شده است.

مدرسه ‌سبز و معماری(مبانی طراحی)

اصول طراحی انرژی کارای مدرسه سبز

مبانی روانشناسی محیطی فضاهای آموزشی با تاکید بر مدارس سبز

مکانیابی مدرسه سبز در برنامه ریزی شهری

 

مدرسه ‌سبز و فناوری‌های نو

ارزیابی کارایی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان در مدارس

امکان سنجی بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدارس کشور-BIM

بررسی تجربیات استفاده از سیستم های خورشیدی برای تولید برق در 30 مدرسه شهر

ضرورت و فرآیندهای استفاده از سیستم های خورشیدی در مدارس

مدرسه ‌سبز و معماری

مروری بر فرآیند بهبود و ارتقای کارایی انرژی ساختمان خدمات شهری شهرداری اصفهان

مروری بر ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی با تاکید بر روش های تحلیل انرژی ساختمان

مدرسه ‌سبز و محیط زیست

صرف جویی در مصرف آب و اهمیت رعایت آن در مدارس کشور

مدیریت پساب و آب های خاکستری در ساختمان ها و ارایه نمونه های اجرایی

ارزیابی الگوی جمع آوری پسماند و بازگشت آن به فرآیند بهره برداری در مدارس

اصول و مبانی حمل و نقل پاک و کاربرد آن در مکان گزینی مدارس

مدرسه ‌سبز و انرژی

مدیریت انرژی در ساختمان های آموزشی درحال بهره برداری با نگاه سیستمی

نقش فناوری های نوین بهینه سازی انرژی در زمینه اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها در مدارس

بهره گیری از پروتکل هوشمندسازی KNX در مدارس

 

مدرسه‌سبز و تجارب آموزش و ترویج


نظر شما :