جلسه کمیته فنی و داوری طرح های مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور

۲۲ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۲ کد : ۲۶۶۱ اخبار و رویدادها
اولین جلسه ی کمیته فنی و داوری طرح پژوهشی "تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مدرسه سبز" با حضور معاون دفتر فنی و تحقیقات، مدیرطرح مدرسه سبز، اعضای کمیته فنی و داوری، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز و مشاور طرح در محل دفتر فنی و تحقیقات سازمان برگزار گردید.
جلسه کمیته فنی و داوری طرح های مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور

در این جلسه دکتر فتاحی به نمایندگی از معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز نسبت به ارائه ی گزارش از روند طرح پژوهشی تهیه ضوابط و استانداردهای مدرسه سبز و شرح گزارش مربوط به دو شاخص از معیارهای مدرسه سبز پرداخت و مقرر گردید. کمیته ی داوری نیز به منظور نظارت، ارزیابی و بررسی، نسبت به انجام مطالعه، بررسی و اعلام نظر در خصوص مراحل چهار گانه طرح پژوهشی مذکور اقدام نمایند.

در پایان مشاور ریاست در بخش مدیریت سبز از کمیته ی فنی و داوری طراحی مدرسه سبز درخواست نمودند به منظور یکپارچه سازی گزارشات ارائه شده از سوی استان ها، نسبت به تدوین چارچوب ارائه طرح های مدارس سبز برای سه گروه مدارس در حال طراحی، مدارس در حال احداث و مدارس در حال بهره برداری اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به تدوین قالب داوری طرح ها بر اساس شاخص های پایه مورد تایید مدرسه سبز نظیر (انرژی، آب، پسماند و آلودگی، مواد و مصالح، سایت، مدیریت، کیفیت محیط داخلی و غیره) اقدام نمایند.

کلید واژه ها: فضاهای آموزشی ضوابط و استانداردها مدرسه سبز


نظر شما :