برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای موثر زیست محیطی

۳۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۵ کد : ۲۷۴۲ اخبار و رویدادها اسلایدشو
جلسه هم‌اندیشی در خصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای مدیریت سبز با حضور استاد معمار مهندس احمدی، دکتر جهان بخش مدیر طرح مدرسه سبز و کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار شد.
برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای موثر زیست محیطی

در این جلسه مهندس فرهاد احمدی با بیان نظرات ارزشمند خود پیرامون روند طراحی مدارس سبز و چالش های معماران و کارشناسان طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور جنبه های مختلف این رویکرد را برای کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز روشن ساختند. در این رابطه ایشان پیشنهادی ارائه نمودند مبنی بر اینکه جهت افزایش آگاهی کارشناسان معماری، نمونه هایی با بالاترین استانداردهای طراحی توسط معماران طراز اول کشور طراحی شود تا خط سیر طراحی مدرسه سبز روشن گردد. ایشان بیان فرمودند که یک معماری مطلوب برگرفته از محتوای بستر خود، با آگاهی از تمامی نیازها و بدون تحمیل عناصر و کاربری های ناشناخته شکل می گیرد که در یک فرایند طراحی درست و آگاهانه نهایتا منجر به تولید ایده (کانسپت) و طراحی مطلوب می گردد. مهندس فرهاد احمدی بر این عقیده بودند که متاسفانه معماران با ساخت و ساز در کشور به محتوی، کم توجه و بخش تحقیق و مطالعه ی پیش از طراحی را جدی نمی گیرند در حالیکه اصل طراحی از این بخش استخراج می گردد. ایشان با بیان مثال هایی که از تجربیات متفاوت در شهرهای مختلف ایران و پروژه های خارج از کشور بدست آورده بودند، توضیح دادندکه معماران بیشتر به دخل و تصرف موجودیت محتوایی و کالبدی بستر طراحی می پردازند تا اینکه به نیازهای آن پاسخ گویند.

کلید واژه ها: طراحی فضاهای آموزشی مدیریت سبز راهبری


نظر شما :