گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۸ کد : ۴۱۶۹ اسلایدشو
در ادامه سلسله جلسات بررسی طرح های پایلوت مدرسه سبز استان ها در جهت بهبود طراحی ها با توجه به ضوابط بالادستی، طرح پایلوت مدرسه سبز سمنان با حضور اعضای کمیته داوری شامل آقایان دکتر مفیدی، جهانبخش، خانم دکتر فیاض، کارشناسان مدیریت سبزسازمان، نماینده اداره کل نوسازی مدارس استان و مشاور طرح در مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار گردید.
گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

دراین جلسه که با هدف رفع نقاط ضعف و بررسی چالش های موجود در طرح پایلوت مدرسه سبز سمنان برگزار گردید، حاضرین نقطه نظرات و توصیه هایی را در خصوص این طرح بیان کردند که به شرح ذیل می باشد. 

  • فیلتر ورودی با تاکید بر کاهش تبادل حرارت ساختمان با محیط بیرونی بازبینی و ارزیابی شود.
  • با توجه به متفاوت بودن میزان سطح شیشه­ای پنجره­های جبهه­های مختلف ساختمان مقرر شد از طریق شبیه­سازی حرارت، روشنایی و تهویه میزان نسبت سطح پنجره به دیوار (WWR) بررسی شود تا بهترین حالت به دست آید.
  • در طراحی سالن اجتماعات تاکید شد، درب خروج اضطراری باید به محیط بیرون دسترسی مستقیم داشته باشد.
  • نمازخانه و فضاهای عمومی بهتر است در طبقه همکف قرار گیرد.
  • تعداد پارکینگ کمتر شود و در خصوص جانمایی آمفی تئاتر روباز تجدید نظر و ارزیابی انجام پذیرد.
  • محل قرارگیری سالن امتحانات مجدداً مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرد.

* با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات نشریه 697 و مقررات ملی ساختمان مقرر شد کلیه موارد مربوطه توسط کارشناسان اداره کل استان کنترل و بررسی شوند.

کلید واژه ها: سمنان طرح پایلوت بررسی


نظر شما :