سلسله جلسات بررسی دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز – با موضوع آب

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۰ کد : ۴۵۳۱ اسلایدشو
با عنایت به اینکه سازمان نوسازی مدارس، تهیه پیش نویس دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با رویکرد مدیریت سبز با همکاری دانشگاه شیراز را در دستور کار خود قرارداده است؛ دفتر فنی و تحقیقات دراین خصوص سلسه جلساتی جهت ویرایش و بهبود کیفیت پیش نویس مذکور نموده است. در این پیش نویس در مورد هفت شاخص در حوزه مدیریت سبز که شامل: انرژی، کیفیت محیط داخل، سایت، مواد و مصالح، آب، پسماند، آلودگی و مدیریت بحث شده است.
سلسله جلسات بررسی دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز – با موضوع آب

در این راستا جلسه بررسی شاخص آب از طریق ویدئوکنفرانس با حضور مهندس مخدومی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات سازمان، دکتر فیاض عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و عضو کمیته داوری مدرسه سبز سازمان، دکتر بنفشه زهرایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر صفوی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز و همکاران تاسیسات مکانیکی دفتر فنی و تحقیقات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا به بررسی کلیات حول محور نقش آب در استانداردها و دستورالعمل های موجود در سایر کشورها پرداخته شد و در ادامه پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. مواردی از قبیل کاربردی بودن دستورالعمل، تهیه راهنمای دستور العمل و همچنین مواردی فنی در خصوص حجم آب مصرفی، ضریب سطح مبنا و تجهیزات آب بر و ... مطرح شد.

کلید واژه ها: پیش نویس دستورالعمل شاخص های مدرسه سبز


نظر شما :