سلسله جلسات بررسی دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز – با موضوع سایت (حمل و نقل سبز)

۰۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۷ کد : ۴۷۲۹ اسلایدشو
با عنایت به اینکه سازمان نوسازی مدارس، تهیه پیش نویس دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با رویکرد مدیریت سبز با همکاری دانشگاه شیراز را در دستور کار خود قرارداده است؛ دفتر فنی و تحقیقات در این خصوص سلسله جلساتی جهت ویرایش و بهبود کیفیت پیش نویس دستورالعمل مذکور برگزار نموده است. در این پیش نویس در مورد هفت شاخص در حوزه مدیریت سبز که شامل: انرژی، کیفیت محیط داخل، سایت، مواد و مصالح، پسماند و آلودگی، آب و مدیریت بحث شده است.
سلسله جلسات بررسی دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز – با موضوع سایت (حمل و نقل سبز)

در ادامه این جلسات، جلسه بررسی شاخص سایت-حمل و نقل سبز از طریق ویدئو کنفرانس با حضور مهندس مخدومی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات سازمان، دکتر فیاض عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، دکتر ابریشمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر فتاحی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز دفتر فنی و تحقیقات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در ابتدای جلسه به بررسی کلیات حول محور حمل و نقل و تاثیر آن بر مدرسه سبز در استانداردها و دستورالعمل های موجود در ایران و سایر کشورها پرداخته شد سپس پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به موضوعاتی همچون تفکیک ارائه راهکارهای حمل و نقل در کلان­شهرها و شهرها، لزوم جانمایی و تعداد پارکینگ مورد نیاز، توجه به حمل و نقل سبز و مواردی از قبیل کاربردی بودن دستورالعمل و حذف بخش­های غیر ضروری و... پرداخته شد.


نظر شما :