برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۲ کد : ۴۷۴۴ اخبار و رویدادها
در راستای تحقق سیاست¬ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح¬ها درحوزه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی جلسه ای با حضور اعضای کمیته داوری مدیریت سبز شامل خانم دکتر فیاض، خانم دکتر طاهباز، خانم دکتر فخاری و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

در این جلسه ابتدا مشاور طرح پایلوت مدیریت سبز سمنان به ارائه طرح و اشاره به اصلاحات صورت گرفته براساس نظرات کمیته داوری پرداخته و در ادامه کمیته مذکور پیشنهاداتی جهت بهبود طرح بیان کردند. که به شرح ذیل می باشد.

  • توجه به زون­ بندی های طرح و دسترسی به روشنایی مستقیم و غیرمستقیم
  • بررسی، تحلیل و نتیجه گیری استفاده از Light Shelf در جبهه شمالی و جنوبی
  • ارائه راهکارهای مرتبط با خیرگی و بررسی دید و منظر در کلاس ها
  • در نظر گرفتن ضریب یکپارچگی روشنایی (Light Uniformity) در روند شبیه سازی
  • در نظر گرفتن مدل مبنا (Base Model) در روند شبیه سازی و مقایسه راهکارهای مختلف با مدل مبنا

کلید واژه ها: سمنان فضاهای آموزشی طرح پایلوت


نظر شما :