سلسله جلسات بررسی دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز – با موضوع کیفیت محیط داخلی (آسایش صوتی)

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۵ کد : ۴۷۴۵ اخبار و رویدادها
با عنایت به اینکه سازمان نوسازی مدارس، تهیه پیش نویس دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با رویکرد مدیریت سبز با همکاری دانشگاه شیراز را در دستور کار خود قرارداده است؛ دفتر فنی و تحقیقات در این خصوص سلسه جلساتی جهت ویرایش و بهبود کیفیت پیش نویس مذکور برگزار نموده است. در این پیش نویس در مورد هفت شاخص در حوزه مدیریت سبز که شامل: انرژی، کیفیت محیط داخل، سایت، مواد و مصالح، پسماند و آلودگی، آب و مدیریت بحث شده است.
سلسله جلسات بررسی دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز – با موضوع کیفیت محیط داخلی (آسایش صوتی)

در ادامه این جلسات و در راستای بهبود کیفیت دستورالعمل پیشنهادی جلسه بررسی شاخص کیفیت محیط داخلی (آسایش صوتی) با حضور آقای مهندس مخدومی مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات سازمان، آقای مهندس هدایتی عضو کمیته تخصصی مبحث 18 مقررات ملی ساختمان، خانم دکتر اختیاری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، خانم دکتر فخاری، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز دفتر فنی و تحقیقات به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا به بررسی کلیات حول محور آسایش صوتی و عوامل موثر در طراحی مدرسه سبز پرداخته شد سپس پیشنهادات و نقطه نظرات اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به موضوعاتی همچون اختلاف تراز صدای وزن یافته بین دو فضا، شاخص کاهش صدا، صداهای هوابرد و کوبه ای و همچنین پیشنهاداتی در خصوص ساده سازی بخش هایی از دستورالعمل پرداخته شد.

کلید واژه ها: کیفیت محیط داخلی آسایش محیطی دستورالعمل طراحی


نظر شما :