بررسی جلسه مدرسه مدیریت سبز مجتمع آموزشی حیات‌طیبه ارومیه

۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۹ کد : ۵۱۰۳ اخبار و رویدادها
جلسه بررسی و راهبری گزارش تحلیل انرژی مجتمع آموزشی حیات طیبه ارومیه از طریق ویدئوکنفرانس با حضور معاون فنی و دبیر کمیته مدیریت سبز استان آذربایجان غربی، داوران و اساتید کمیته راهبری مدیریت سبز در مدارس، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان مرکزی و کارشناسان معماری استان، و مشاور انرژی طرح، برگزار گردید. در این جلسه که به منظور رفع ابهامات مشاور در خصوص موارد مطرح‌شده از سوی داوران در گزارش‌های قبلی، تشکیل شد، موارد تک به تک بررسی و درباره هر یک به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. مجتمع آموزشی حیات‌طیبه ارومیه، پیش‌تر با روند معمول طراحی شده و مراحل ساخت آن آغاز گردیده بود، پس از تصمیم استان مبنی بر اجرایی کردن مدیریت سبز در این پروژه، طرح موجود مورد تجدیدنظر و تحلیل معماری و انرژی قرار گرفت.
بررسی جلسه مدرسه مدیریت سبز مجتمع آموزشی حیات‌طیبه ارومیه

ضروری است جهت تسریع فرایند داوری، موارد فوق، به صورت آیتم به آیتم از سوی مشاور محترم پاسخ داده شود و ذکر گردد که در گزارش جدید، در کدام صفحات این اصلاحات صورت گرفته است.

 

از جمله مواردی که در این پروژه مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل می باشد

  • اعتبارسنجی و صحت‌سنجی فایل آب‌و‌هوایی گرفته شده از سایت climate.onebuilding.org  و اطلاعات آب‌وهوایی برگرفته از ایستگاه هواشناسی شهر مورد نظر درگزارش ارائه شود.با توجه به اقلیم سرد منطقه، آفتاب‌گیر بودن حیاط و حجم مدرسه مورد توجه قرار گیرد.
  • در طراحی پنجره‌ها، علاوه بر روشنایی، بار گرمایشی و سرمایشی به‌صورت همزمان، بررسی و محاسبه شود.
  • مصالح مورد استفاده جهت جزئیات اجرای دیواره خارجی ساختمان از لحاظ میزان اتلاف حرارت و اجرا مورد توجه قرار گیرد.
  • مقایسه مصرف انرژی بین مدل پایه و مدل پیشنهادی انجام و ارائه گردد. میزان مصرف انرژی بر حسب کیلو وات ساعت بر مترمربع برای کل ساختمان مدرسه ارائه شود و مساحت فضای کنترل‌شده بیان گردد.
  • پیشنهاد شد که با توجه به ملاحظات مربوط به زلزله و همچنین پپش‌گیری از انباشت برف بر روی سایبان‌های افقی در نظر گرفته شده، جهت تأمین سایبان افقی و عمودی از جداره دیوار استفاده شود و یا  از شبکه متحرک با رنگ روشن جهت کنترل خیرگی استفاده گردد.
  • خیرگی در نقاط مختلف کلاس‌های درس با توجه به شاخص خیرگی DGP مورد بررسی قرارگیرد. لازم است در آنالیزها محل ناظر و زاویه دید مشخص شود، همچنین در بررسی خیرگی علاوه بر منبع روشنایی، ساختمان‌های مجاور و سایر سطوح داخلی و خارجی مجاور پنجره و ضریب انعکاس مربوط به آنها مورد توجه قرار گیرد و نیز ضریب یکپارچگی(Uniformity)  محاسبه و ارائه شود.

کلید واژه ها: ارومیه حیاط طیبه طرح مدرسه سبز


نظر شما :