برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح معماری استان یزد

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰ کد : ۵۶۳۰ اسلایدشو
در راستای تحقق سیاست ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح های ادارات کل تابعه درحوزه مدیریت سبز، جلسه ای با حضور کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان یزد، کارشناسان معماری این استان و مشاور طرح مدیریت سبز مجتمع آموزشی حضرت خدیجه(س) یزد به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.
برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح  معماری استان یزد

دراین جلسه که با هدف بررســـی گزارش شبیه سازی انرژی طرح مذکور برگزار گردید، در ابتدا مشاور طرح پایلوت مدیریت سبز استان یزد به ارائه طرح مورد نظر پرداخته و مواردی همچون حوزه بندی معماری، نکاتی در خصوص نما و جهت گیری پروژه، آسایش حرارتی و همچنین سایت و سرانه فضایی مدرسه سبز مورد نقد و بررسی قرار گرفت. و در ادامه کمیته داوری نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود طرح به شرح ذیل بیان کردند.

1-در خصوص نرخ لباس دانش آموزان وکارکنان طبق نظر داور محترم به نظر می رسد اعداد در زمستان می باید بیشتر از ۱و در تابستان در حد ۱ باشد، نظر به اهمیت این موضوع در آسایش حرارتی پیشنهاد میشود این نرخ مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

۲ -طبق نظر داور محترم پیشنهاد گردید اطلاعات آب وهوایی استفاده شده جهت تحلیل، با توجه به داده های معتبر بازه زمانی ۱۰ یا ۳۰ ساله اعتبارسنجی شود. یا فایل داده اقلیمی (epw) از سایتهای معتبر مانند سایت energyplus.net یا climate.onebuilding.org مورد استفاده قرار گیرد و در گزارش ذکر شود.

۳ -با توجه به اهمیت جهت قرارگیری ساختمان، این جهت با بررسی بافت تاریخی منطقه اطراف نیز مورد اعتبارسنجی و تائید قرار گیرد. همچنین با ارائه نقشه بناهای اطراف بافت از قبیل همسایگی ها، معابر و ... جهت گیری بنا با توجه به دو موضوع تابش و جهت باد مطلوب موضوع باد بررسی شود. همچنین جدول نتیجه گیری برای تعیین جهت گیری بهینه ساختمان بر اساس تحلیل های انجام شده در بخش جمع بندی فصل ارائه شود.

۴ -توصیه می گردد در مدلسازی و خروجی های نرم افزار دیزاین بیلدر به جای چرخش جهت شمال، ساختمان چرخش داده شود.

۵ -توصیه می شود در بررسی میزان انرژی، میزان جذب انرژی توسط پوسته ساختمان بر حسب   kwh/m2 مورد بررسی قرار گیرد تا تحلیل های انرژی قابل مقایسه باشد، طبق نظر داور میزان تغییر مصرف انرژی کلی ساختمان در چرخش بنا محسوس نبوده و بایستی با تحلیل پوسته ها انجام گیرد.

۶ -طبق نظر داور پیشنهاد گردید با توجه به اهمیت موضوع خیرگی در فضای آموزشی، علاوه بر شاخص های ASE و SDA، شاخص DGP توسط نرم افزارهایی از قبیل beeHoney , Diva, Radiance برای بررسی میزان خیرگی، حداقل در یک کلاس درس مورد استفاده قرار گیرد.

۷ -پیشنهاد می گردد که حد بالا و پایین UDA برای فضای آموزشی بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لوکس در نظر گرفته شود.

۸ -پیشنهاد می گردد که از دستگاه هواساز برای گرمایش و سرمایش به صورت مشترک استفاده گردد و فن کویل حذف گردد.

۹ -مسائل مرتبط با دلایل فرو رفتن پروژه در زمین اضافه گردد.

 ۱۰ -با توجه به توانایی اقلیم یزد در جذب انرژی خورشیدی، توصیه می شود به امکان سنجی استفاده از سلول های فتوولتائیک در بخش تحقیق اشاره گردد.

۱۱ -توصیه میشود در گزارش انرژی، اسناد معماری نیز وجود داشته باشد تا بتواند مورد بررسی قرار گیرد.

۱۲ -طبق نظر داور پیشنهاد گردید راهروهای سمت حیاط که تماماً شیشه هستند به جهت اتلاف و یا دریافت انرژی زیاد مورد بازنگری قرار گیرند.

کلید واژه ها: طرح پایلوت مدیریت سبز یزد


نظر شما :