اسلایدشو - آرشیو

گردهمایی مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

گردهمایی مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

در راستای اهداف سازمان مبنی بر گسترش مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی دومین گردهمایی مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی در محل اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار گردید. در این گردهمایی معاونین فنی استان ها، کارشناسان معماری و کارشناسان تاسیسات برقی سازمان و ادارات کل حضور داشتند. نشست های این گردهمایی دو روزه در سه سطح معاونین فنی، کارشناسان معماری و کارشناسان تاسیسات برقی برگزار شد.

ادامه مطلب