اسلایدشو - آرشیو

برگزاری جلسه بررسی مدرسه مدیریت سبز بندپی غربی شهرستان بابل

برگزاری جلسه بررسی مدرسه مدیریت سبز بندپی غربی شهرستان بابل

جلسه بررسی و راهبری طرح مدرسه سبز بندپی غربی بابل از طریق ویدئوکنفرانس با حضور معاون فنی و دبیر کمیته مدیریت سبز استان مازندران، داوران و اساتید کمیته راهبری مدیریت سبز در مدارس، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان مرکزی و مشاور انرژی طرح، برگزار گردید. در این جلسه که به منظور رفع ابهامات مشاور در خصوص موارد مطرح‌شده از سوی داوران در گزارش‌های قبلی، تشکیل شد، موارد تک به تک بررسی و درباره هر یک به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

ادامه مطلب