اسلایدشو - آرشیو

برگزاری سلسله جلسات بررسی دستورالعمل مدیریت سبز در فضاهای آموزشی-  کیفیت محیط داخل

برگزاری سلسله جلسات بررسی دستورالعمل مدیریت سبز در فضاهای آموزشی- کیفیت محیط داخل

با عنایت به اینکه سازمان نوسازی مدارس، تهیه پیش نویس دستورالعمل طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی با رویکرد مدیریت سبز با همکاری دانشگاه شیراز را در دستور کار خود قرارداده است؛ دفتر فنی و تحقیقات دراین خصوص سلسله جلساتی جهت ویرایش و بهبود کیفیت پیش نویس مذکور نموده است. در این پیش نویس در مورد هفت شاخص در حوزه مدیریت سبز که شامل: انرژی، کیفیت محیط داخل، سایت، مواد و مصالح، آب، پسماند، آلودگی و مدیریت بحث شده است.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار آموزشی مدیریت و ممیزی انرژی در بخش سازمان

برگزاری وبینار آموزشی مدیریت و ممیزی انرژی در بخش سازمان

یکی از عوامل تاثیر گذار بر توسعه پایدار میزان مصرف انرژی در کشورهای جهان است و از آنجایی که مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است و این مسئله ما را در آینده دچار بحران خواهد کرد؛ از این رو سازمان انرژیهای تجدید پذیر وبهره وری انرژی با همکاری مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی کارگاه آموزشی وبینار تحت عنوان مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان را برگزار کرد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح  معماری استان یزد

برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح معماری استان یزد

در راستای تحقق سیاست ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح های ادارات کل تابعه درحوزه مدیریت سبز، جلسه ای با حضور کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان یزد، کارشناسان معماری این استان و مشاور طرح مدیریت سبز مجتمع آموزشی حضرت خدیجه(س) یزد به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب