اسلایدشو

جلسه راهبری طرح خوابگاه دانشگاه فرهنگیان یاسوج با رویکرد مدیریت سبز

جلسه راهبری طرح خوابگاه دانشگاه فرهنگیان یاسوج با رویکرد مدیریت سبز

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه بررسی طرح پایلوت خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه فرهنگیان یاسوج با حضور جناب آقای دکتر جهانبخش مدیر طرح مدرسه سبز، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان کهگیلویه و بویراحمد، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای موثر زیست محیطی

برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای موثر زیست محیطی

جلسه هم‌اندیشی در خصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای مدیریت سبز با حضور استاد معمار مهندس احمدی، دکتر جهان بخش مدیر طرح مدرسه سبز و کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین جلسه راهبری طرح پایلوت با رویکرد و جهتگیری زیست محیطی استان یزد برگزار شد

اولین جلسه راهبری طرح پایلوت با رویکرد و جهتگیری زیست محیطی استان یزد برگزار شد گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدارس سبز در سطح کشور، اولین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز استان یزد با حضور جناب آقای دکتر جهانبخش مدیر طرح مدرسه سبز، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان یزد، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه بررسی طرح "تهیه محتوا و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت سبز" گالری

در راستای اجرای برنامه های آموزشی در حوزه مدیریت سبز برای مخاطبین آموزش و پرورش شامل مدیران، معلمان، دانش آموزان، اولیاء و ... با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی های لازم در این زمینه، اولین جلسه بررسی طرح تهیه محتوا و اجرای برنامه های آموزشی مذکور، با حضور مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات، مدیر طرح مدرسه سبز، نماینده اداره کل استان تهران و کارشناسان دفتر فنی، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز و مجری طرح در در محل دفتر فنی و تحقیقات سازمان تشکیل شد.

ادامه مطلب