مطالب مرتبط با کلید واژه " سمنان "


برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

در راستای تحقق سیاست¬ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح¬ها درحوزه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی جلسه ای با حضور اعضای کمیته داوری مدیریت سبز شامل خانم دکتر فیاض، خانم دکتر طاهباز، خانم دکتر فخاری و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

در ادامه سلسله جلسات بررسی طرح های پایلوت مدرسه سبز استان ها در جهت بهبود طراحی ها با توجه به ضوابط بالادستی، طرح پایلوت مدرسه سبز سمنان با حضور اعضای کمیته داوری شامل آقایان دکتر مفیدی، جهانبخش، خانم دکتر فیاض، کارشناسان مدیریت سبزسازمان، نماینده اداره کل نوسازی مدارس استان و مشاور طرح در مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی طرح مدیریت سبز سمنان- شاهرود

برگزاری جلسه بررسی طرح مدیریت سبز سمنان- شاهرود گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه کمیته داوری طرح مدرسه پایلوت زنجان با حضور مدیر طرح مدرسه سبز دکتر حیدر جهان بخش، اعضای کمیته داوری دکتر سید مجید مفیدی، دکتر ریما فیاض، دکتر هانیه صنایعیان رئیس آزمایشگاه محیط و ساختمان دانشگاه علم و صنعت، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب