مطالب مرتبط با کلید واژه " ارومیه "


بررسی جلسه مدرسه مدیریت سبز مجتمع آموزشی حیات‌طیبه ارومیه

بررسی جلسه مدرسه مدیریت سبز مجتمع آموزشی حیات‌طیبه ارومیه

جلسه بررسی و راهبری گزارش تحلیل انرژی مجتمع آموزشی حیات طیبه ارومیه از طریق ویدئوکنفرانس با حضور معاون فنی و دبیر کمیته مدیریت سبز استان آذربایجان غربی، داوران و اساتید کمیته راهبری مدیریت سبز در مدارس، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان مرکزی و کارشناسان معماری استان، و مشاور انرژی طرح، برگزار گردید. در این جلسه که به منظور رفع ابهامات مشاور در خصوص موارد مطرح‌شده از سوی داوران در گزارش‌های قبلی، تشکیل شد، موارد تک به تک بررسی و درباره هر یک به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. مجتمع آموزشی حیات‌طیبه ارومیه، پیش‌تر با روند معمول طراحی شده و مراحل ساخت آن آغاز گردیده بود، پس از تصمیم استان مبنی بر اجرایی کردن مدیریت سبز در این پروژه، طرح موجود مورد تجدیدنظر و تحلیل معماری و انرژی قرار گرفت.

ادامه مطلب