مطالب مرتبط با کلید واژه " شبیه سازی انرژی "


برگزاری جلسه دوره آموزشی نرم‌افزار شبیه‌سازی انرژی

برگزاری جلسه دوره آموزشی نرم‌افزار شبیه‌سازی انرژی

در جهت پیشبرد اهداف سازمان مبنی بر گسترش فضاهای آموزشی با رویکرد مدیریت سبز، دوره آموزشی علم معماری و فیزیک ساختمان و آموزش نرم‌افزار شبیه‌سازی انرژی ladybug tools از سوی مرکز راهبری مدیریت سبز دفتر فنی و تحقیقات سازمان در حال برگزاری است. در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود، اعضای مرکز مدیریت سبز سازمان، دبیران کمیته مدیریت سبز و کارشناسان معماری و ساختمان ادارات کل استان‌ها حضور دارند.

ادامه مطلب