مطالب مرتبط با کلید واژه " دانش آموزان "


جلسه بررسی روند طرح پژوهشی تهیه محتوی آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه مدرسه سبز برای دانش آموزان، اولیاء و پرسنل مدارس

جلسه بررسی روند طرح پژوهشی تهیه محتوی آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی در حوزه مدرسه سبز برای دانش آموزان، اولیاء و پرسنل مدارس

با عنایت بر لزوم آگاهی کاربران فضاهای آموزشی ( اولیای دانش‌اموزان و مدیران ومعلمان) از اصول مدیریت سبز با استفاده از مفاهیم مدیریت سبز در کتب آموزشی، جلسه هماهنگی و بررسی طرح پژوهشی تهیه محتوای آموزشی مدرسه مدیریت سبز با حضور مدیرکل و معاون دفتر فنی و تحقیقات، دکتر جواهری‌پور و مهندس نوبخت، اعضای هیأت مدیره موسسه طرف قرارداد تهیه محتوای آموزشی مذکور و کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز در محل دفتر فنی و تحقیقات برگزار گردید.

ادامه مطلب