مطالب مرتبط با کلید واژه " راهبری "


برگزاری جلسه هم اندیشی و بحث در مورد ابعاد مختلف مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

برگزاری جلسه هم اندیشی و بحث در مورد ابعاد مختلف مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

با توجه به اهمیت مدیریت و راهبری طرح ها و فعالیت های در حال انجام در حوزه مدیریت سبز، جلسه هم اندیشی در خصوص جایگاه مدیریت سبز در کشور و چگونگی راهبری بهتر پروژه های پایلوت و ارزیابی آن ها با حضور دکتر سمنانیان عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و از فعالان حوزه مدیریت سبز، دکتر ورناصری معاون فنی و نظارت، مهندس چگنی مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات و کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان در محل دفتر معاونت فنی و نظارت برگزار شد.

ادامه مطلب
جلسه بررسی عملکرد شورای راهبری مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان

جلسه بررسی عملکرد شورای راهبری مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه بررسی عملکرد شورای راهبری مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان با حضور مهندس مخدومی مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات، مهندس خبره معاون مدیریکل دفتر فنی و تحقیقات، دکتر جهان بخش مدیر طرح مدرسه سبز، معاونین فنی و اجرایی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور مدرسه پایلوت طرح مدیریت سبز زاهدان در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح پایلوت مدیریت سبز تبریز

جلسه بررسی طرح پایلوت مدیریت سبز تبریز گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه بررسی طرح پایلوت تبریز با حضور دکتر جهانبخش مدیر طرح مدرسه سبز، اعضای کمیته ی داوری طرح ها دکتر سید مجید مفیدی، دکتر ریما فیاض، دکتر هانیه صنایعیان رئیس آزمایشگاه محیط و ساختمان دانشگاه علم و صنعت، جناب آقای مهندس فرهودی دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان آذربایجان شرقی، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای موثر زیست محیطی

برگزاری جلسه هم‌اندیشی درخصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای موثر زیست محیطی

جلسه هم‌اندیشی در خصوص روند طراحی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی بر اساس شاخص ها و الگوهای مدیریت سبز با حضور استاد معمار مهندس احمدی، دکتر جهان بخش مدیر طرح مدرسه سبز و کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین جلسه راهبری طرح پایلوت با رویکرد و جهتگیری زیست محیطی استان یزد برگزار شد

اولین جلسه راهبری طرح پایلوت با رویکرد و جهتگیری زیست محیطی استان یزد برگزار شد گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدارس سبز در سطح کشور، اولین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز استان یزد با حضور جناب آقای دکتر جهانبخش مدیر طرح مدرسه سبز، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان یزد، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
سلسله جلسات راهبری طرح پژوهشی تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای  مدرسه سبز و طراحی  مدرسه سبز

سلسله جلسات راهبری طرح پژوهشی تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مدرسه سبز و طراحی مدرسه سبز گالری

در راستای سیاست ها و اهداف سازمان مبنی بر گسترش طرح مدارس سبز در فضاهای آموزشی کشور و با عنایت به انعقاد قرارداد طرح پژوهشی "تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مدرسه سبز و طراحی مدرسه سبز" با هدف احداث مدارس سبز کشور و ارتقاء سطح مدارس در حال بهره برداری به سمت مدارس سبز، سومین جلسه بررسی طرح پژوهشی مذکور، با حضور مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات، مدیر طرح ملی مدرسه سبز و کارشناسان دفتر فنی، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز و مشاور طرح، در محل دفتر فنی و تحقیقات سازمان تشکیل شد. در این جلسه روند پیشرفت طرح که شامل دو مرحله تحقیقاتی و تلفیقی است مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
سومین جلسه راهبری طرح مدیریت سبز استان قزوین

سومین جلسه راهبری طرح مدیریت سبز استان قزوین گالری

در ادامه روند تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش طرح مدارس سبز در کشور، سومین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز استان قزوین، با حضور، مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات، مدیر طرح مدرسه سبز، کارشناسان دفتر فنی، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز، و مشاور طرح در دفتر فنی سازمان برگزار گردید.در این جلسه، طرح سه بعدی و نقشه های طرح از جنبه های معماری، انرژی و سایر شاخصه ها و مولفه های مدیریت سبز در مدارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان

راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان گالری

باعنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش طرح مدارس سبز در فضاهای آموزشی کشور و در ادامه جلسات راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از سه استان پایلوت جهت طراحی و اجرای مدرسه سبز، چهارمین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز این استان ، با حضور مشاور ریاست در مدرسه سبز، معاون دفتر فنی و تحقیقات، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز، کارشناسان فنی استان سیستان و بلوچستان، مشاور طرح و کارشناسان دفتر فنی سازمان تشکیل شد.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدیریت سبز استان قزوین

راهبری طرح مدیریت سبز استان قزوین گالری

باعنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد، راهبری و گسترش طرح مدارس سبز در فضاهای آموزشی کشور، با پیوستن استان قزوین به سه طرح پایلوت مدرسه سبز در استان های تهران، زنجان و سیستان و بلوچستان، دومین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز این استان، با حضور معاون دفتر فنی و تحقیقات، مشاور ریاست در مدرسه سبز،کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز، کارشناسان دفتر فنی سازمان،مدیر کل و کارشناسان فنی این استان و مشاور طرح، برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه سیاست گذاری و برنامه ریزی مرکز مدیریت راهبری مدیریت سبز در بخش آموزش، ترویج و رسانه مدارس سبز

جلسه سیاست گذاری و برنامه ریزی مرکز مدیریت راهبری مدیریت سبز در بخش آموزش، ترویج و رسانه مدارس سبز گالری

در جلسه ای که بمنظور تنظیم سیاست گذاری های سازمان در برنامه های آموزشی ترویجی با هدف ارتقای دانش حرفه ای- تخصصی و آگاه سازی عمومی در حوزه مدرسه سبز با حضور معاون فنی و نظارت، مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات، مشاور ریاست در مدرسه سبز و کارشناسان این حوزه برگزار گردید، نسبت به سه فعالیت آموزش، ترویج و رسانه در سه حوزه مدیریتی، تخصصی و عمومی اظهار نظر و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدرسه سبز استان آذربایجان شرقی

راهبری طرح مدرسه سبز استان آذربایجان شرقی

با عنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش طرح مدارس  سبز در فضاهای آموزشی کشور، پس از انجام سه طرح پایلوت مدرسه سبز در استان های تهران، زنجان و سیستان و بلوچستان، علاوه بر استان قزوین، استان آذربایجان شرقی نیز، به راهبری مرکز مدیریت سبز سازمان پیوسته است.

ادامه مطلب