مطالب مرتبط با کلید واژه " فضاهای آموزشی "


برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

در راستای تحقق سیاست¬ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح¬ها درحوزه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی جلسه ای با حضور اعضای کمیته داوری مدیریت سبز شامل خانم دکتر فیاض، خانم دکتر طاهباز، خانم دکتر فخاری و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز شاهرود

برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز شاهرود

در راستای تحقق سیاست ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح ها درحوزه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی جلسه ای با حضور اعضای کمیته علمی شامل خانم دکتر فیاض، خانم دکتر طاهباز، خانم دکتر فخاری و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه کمیته فنی و داوری طرح های مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور

جلسه کمیته فنی و داوری طرح های مدیریت سبز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی کشور گالری

اولین جلسه ی کمیته فنی و داوری طرح پژوهشی "تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مدرسه سبز" با حضور معاون دفتر فنی و تحقیقات، مدیرطرح مدرسه سبز، اعضای کمیته فنی و داوری، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز و مشاور طرح در محل دفتر فنی و تحقیقات سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان

راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان گالری

باعنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش طرح مدارس سبز در فضاهای آموزشی کشور و در ادامه جلسات راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از سه استان پایلوت جهت طراحی و اجرای مدرسه سبز، چهارمین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز این استان ، با حضور مشاور ریاست در مدرسه سبز، معاون دفتر فنی و تحقیقات، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز، کارشناسان فنی استان سیستان و بلوچستان، مشاور طرح و کارشناسان دفتر فنی سازمان تشکیل شد.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدیریت سبز استان قزوین

راهبری طرح مدیریت سبز استان قزوین گالری

باعنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد، راهبری و گسترش طرح مدارس سبز در فضاهای آموزشی کشور، با پیوستن استان قزوین به سه طرح پایلوت مدرسه سبز در استان های تهران، زنجان و سیستان و بلوچستان، دومین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز این استان، با حضور معاون دفتر فنی و تحقیقات، مشاور ریاست در مدرسه سبز،کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز، کارشناسان دفتر فنی سازمان،مدیر کل و کارشناسان فنی این استان و مشاور طرح، برگزار گردید.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدرسه سبز استان آذربایجان شرقی

راهبری طرح مدرسه سبز استان آذربایجان شرقی

با عنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش طرح مدارس  سبز در فضاهای آموزشی کشور، پس از انجام سه طرح پایلوت مدرسه سبز در استان های تهران، زنجان و سیستان و بلوچستان، علاوه بر استان قزوین، استان آذربایجان شرقی نیز، به راهبری مرکز مدیریت سبز سازمان پیوسته است.

ادامه مطلب