مطالب مرتبط با کلید واژه " طرح پایلوت "


برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح  معماری استان یزد

برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح معماری استان یزد

در راستای تحقق سیاست ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح های ادارات کل تابعه درحوزه مدیریت سبز، جلسه ای با حضور کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان یزد، کارشناسان معماری این استان و مشاور طرح مدیریت سبز مجتمع آموزشی حضرت خدیجه(س) یزد به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز سمنان

در راستای تحقق سیاست¬ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح¬ها درحوزه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی جلسه ای با حضور اعضای کمیته داوری مدیریت سبز شامل خانم دکتر فیاض، خانم دکتر طاهباز، خانم دکتر فخاری و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز شاهرود

برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه پایلوت مدرسه سبز شاهرود

در راستای تحقق سیاست ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح ها درحوزه مدیریت سبز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی جلسه ای با حضور اعضای کمیته علمی شامل خانم دکتر فیاض، خانم دکتر طاهباز، خانم دکتر فخاری و دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه های پایلوت مدرسه سبز استان اصفهان

برگزاری جلسه کمیته داوری پروژه های پایلوت مدرسه سبز استان اصفهان

در راستای تحقق سیاست ها و اهداف سازمان و درجهت بهبود طرح ها درحوزه مدیریت سبز، جلسه ای با حضورآقای دکتر مفیدی، خانم ها دکتر فیاض، دکتر صنایعیان، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان اصفهان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح به صورت ویدئو کنفرانس در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

گزارش بررسی طرح پایلوت مدرسه سبز استان سمنان

در ادامه سلسله جلسات بررسی طرح های پایلوت مدرسه سبز استان ها در جهت بهبود طراحی ها با توجه به ضوابط بالادستی، طرح پایلوت مدرسه سبز سمنان با حضور اعضای کمیته داوری شامل آقایان دکتر مفیدی، جهانبخش، خانم دکتر فیاض، کارشناسان مدیریت سبزسازمان، نماینده اداره کل نوسازی مدارس استان و مشاور طرح در مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی عملکرد شورای راهبری مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان

جلسه بررسی عملکرد شورای راهبری مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه بررسی عملکرد شورای راهبری مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان با حضور مهندس مخدومی مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات، مهندس خبره معاون مدیریکل دفتر فنی و تحقیقات، دکتر جهان بخش مدیر طرح مدرسه سبز، معاونین فنی و اجرایی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور مدرسه پایلوت طرح مدیریت سبز زاهدان در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی طرح مدیریت سبز سمنان- شاهرود

برگزاری جلسه بررسی طرح مدیریت سبز سمنان- شاهرود گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه کمیته داوری طرح مدرسه پایلوت زنجان با حضور مدیر طرح مدرسه سبز دکتر حیدر جهان بخش، اعضای کمیته داوری دکتر سید مجید مفیدی، دکتر ریما فیاض، دکتر هانیه صنایعیان رئیس آزمایشگاه محیط و ساختمان دانشگاه علم و صنعت، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان سمنان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی طرح  مدیریت سبز زنجان

برگزاری جلسه بررسی طرح مدیریت سبز زنجان گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه کمیته داوری طرح مدرسه پایلوت زنجان با حضور دکتر سید مجید مفیدی، دکتر ریما فیاض و با حضور دکتر هانیه صنایعیان رئیس آزمایشگاه محیط و ساختمان دانشگاه علم و صنعت، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان زنجان، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه بررسی طرح پایلوت مدیریت سبز تبریز

جلسه بررسی طرح پایلوت مدیریت سبز تبریز گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدیریت سبز در سطح کشور، جلسه بررسی طرح پایلوت تبریز با حضور دکتر جهانبخش مدیر طرح مدرسه سبز، اعضای کمیته ی داوری طرح ها دکتر سید مجید مفیدی، دکتر ریما فیاض، دکتر هانیه صنایعیان رئیس آزمایشگاه محیط و ساختمان دانشگاه علم و صنعت، جناب آقای مهندس فرهودی دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان آذربایجان شرقی، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
اولین جلسه راهبری طرح پایلوت با رویکرد و جهتگیری زیست محیطی استان یزد برگزار شد

اولین جلسه راهبری طرح پایلوت با رویکرد و جهتگیری زیست محیطی استان یزد برگزار شد گالری

به منظور تحقق سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش مدارس سبز در سطح کشور، اولین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز استان یزد با حضور جناب آقای دکتر جهانبخش مدیر طرح مدرسه سبز، دبیر شورای راهبری مدیریت سبز استان یزد، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز سازمان و مشاور طرح در محل سازمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان

راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان گالری

باعنایت به سیاست ها و اهداف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبنی بر ایجاد و گسترش طرح مدارس سبز در فضاهای آموزشی کشور و در ادامه جلسات راهبری طرح مدیریت سبز استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از سه استان پایلوت جهت طراحی و اجرای مدرسه سبز، چهارمین جلسه بررسی طرح مدرسه سبز این استان ، با حضور مشاور ریاست در مدرسه سبز، معاون دفتر فنی و تحقیقات، کارشناسان مرکز راهبری مدیریت سبز، کارشناسان فنی استان سیستان و بلوچستان، مشاور طرح و کارشناسان دفتر فنی سازمان تشکیل شد.

ادامه مطلب