جمع آوری الکترونیکی و تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات استانی دستگاه

نظرات مردمی
 • 0
 • نام و نلم خانوادگی*نام کامل
  1
 • تحصیلات*تحصیلات مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • سن*فقط عدد
  3
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  4
 • شماره تلفن*اختیاری
  5
 • به نظر شما کدام قانون یا بخشنامه نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد؟*
  6
 • به نظر شما آیا این قانون به درستی اجرا می شود ؟*
  7