نشست مشترک مدیران کل نوسازی و آموزش و پرورش بهمراه معاونین و کارشناسان برگزار شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان:هدف از اجرای طرح #آجر به آجر نهادینه کردن مشارکت‌های مردمی در مدرسه سازیست

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۵ کد : ۵۳۳۶ اخبار استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان:بمنظور هماهنگی در اجرای طرح تحولی مشارکتهای مردمی #آجر به آجر و رفع مشکلات فضاهای آموزشی استان جهت آمادگی آغاز سالتحصیلی نشست مشترک مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش بهمراه معاونین و کارشناسان در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان همدان برگزار شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان:هدف از اجرای طرح #آجر به آجر نهادینه کردن مشارکت‌های مردمی در مدرسه سازیست

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای بسته تحولی «آجر به آجر» اظهار کرد: خیرین مدرسه ساز همواره نقش تعیین کننده ای در  ساخت و ساز مدارس داشته اند اما در این راستا طرح #آجر به آجر» طراحی شده است تا هرکسی با هر بضاعت حتی با سرمایه خرد بتواند در امر مدرسه سازی، مشارکت داشته باشد.

محمد حسین مرادی  یادآور شد در شرایط فعلی هم با توجه سند بنیادی تحولی آموزش و پرورش  و زیر نظام فضا و تجهیزات به  افزایش ظرفیت مردم برای مشارکت بیشتر در امر مدرسه سازی توجه ویژه‌ای شده است : در سازمان نوسازی مدارس کشورنیز سعی برآن است تا با استفاده از سیاست های تشویقی و اختصاص بودجه از محل اعتبارات ملی خیری به هر میزان که استانها از محل خیرین جذب نمایند از این محل اعتباری در راستای همگامی دولت با مردم قدم بردارد.

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان  نیز با اشاره به جلسات مداوم با وزیر محترم از طریق ویدئو کنفرانس ,تا کید ایشان بر اجرای طرح آجر به آجر را یادآوری نمودند وبا اشاره به سبقه درخشان استان همدان در جلب و جذب خیرین و همچنین هماهنگی موجود بین آموزش و پرورش و نوسازی مدارس و مجمع خیرین, از همه روسای آموزش و پرورش و معاونین خواستند در اجرای این طرح تمامی مساعی خود را بنمایند.

پور داود با اشاره به سند تحولی آموزش و پرورش یکی از زیر نظامهاییکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است را تامین فضا و تجهیزات عنوان کرد که این بخش سخت افزاری بر عهده نوسازی مدارس گذاشته شده ,که جا دارد بجهت عملکرد مثبت نوسازی مدارس از همه عوامل چه در اجرای دقیق پروژه ها و همچنین دفاع متعهدانه در جلسات شورای برنامه ریزی شهرستانها درخصوص جذب اعتبارات تقدیر ویژه ای بعمل آید .

در ادامه نیز با توجه به نزدیک شدن به آغاز سالتحصیلی و اجرای پروژه ی مهر کارشناسان به طرح مشکلات موجود فضاهای آموزشی استان برای آمادگی هرچه بهتر آغاز سالتحصیلی پرداخته و موانع و مشکلات را مورد بررسی قرار دادند.


( ۱ )

نظر شما :