اخبار استان

کلنگ‌زنی احداث مدرسه مشارکتی بانک کشاورزی در روستای شمس‌آباد همدان
در اجرای طرح تحولی مشارمتهای مردمی#آجر به آجر صورت گرفت.مشارکت بانک کشاورزی همدان در امر مقدس مدرسه سازی

کلنگ‌زنی احداث مدرسه مشارکتی بانک کشاورزی در روستای شمس‌آباد همدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان:صبح امروز ،با حضور محمد حسین مرادی؛ مدیرکل نوسازی مدارس و حیدرنژادیان؛ مدیر بانک کشاورزی همدان ومحمد باب الحوائجی مدیر ناحیه دو،کلنگ‌زنی احداث مدرسه مشارکتی با بانک کشاورزی در روستای شمس‌آباد همدان به زمین زده شد.

ادامه مطلب