توافق نامه سطح خدمت

توافق نامه سطح خدمات تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه :

 

1-  تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه امکان ثبت انتقادات، پیشنهادات، شکایات را برای مراجعه کنندگان در قالب نظرسنجی های الکترونیکی فراهم نموده است.

2- در قسمت «ارتباط با ما» ،  اطلاعات تماس مدیران واحدها و اطلاعات تماس دستگاه درج شده است.

3- خدمات الکترونیک به کاربران از قبیل مشاهده و دریافت فرم های موردنیاز مراجعین، فلوچارت فرآیند های کاری، سامانه های آنلاین، نقشه سایت و... از طریق منوی خدمات الکترونیکی قابل دسترس می باشد.

4-  تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه بصورت تمام وقت (۲۴*۷) در دسترس کاربران گرامی می باشد .

5- تمامی تغییرات و بروز رسانی های تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه بدون خارج شدن تارنما از دسترس خواهد بود.

6-  وجود سطوح امنیتی و راه های مقابله با انواع روش های نفوذ در این تارنما پیش بینی شده است.