پرسش‌های متداول


روشهای مشارکت در مدرسه سازی چگونه است ؟

کمک های نقدی به صورت 100 درصد و یا مشارکتی

اهدای منزل مسکونی

اهدای زمین

اهدای تجهیزات آموزشی

کلید واژه ها: مشارکت در مدرسه سازی کمک نقدی اهدا زمین اهدا منزل

راههای ارائه کمک های نقدی دیگر چیست؟

مراجعه به لینک موجود در پرتال سازمان نوسازی مدارس کشور  http://epay.dres.ir

کلید واژه ها: پرتال سازمان نوسازی epay.dres.ir

مراحل ساخت فضای آموزشی توسط خیر چگونه است؟

الف) اعلام آمادگی کتبی خیر برای ساخت مدرسه با فرم های مربوطه.

ب) کسب نظر آموزش و پرورش منطقه مبنی بر اعلام نیاز و مشخص نمودن مکان احداث فضاها از طریق ادارات کل نوسازی مدارس استان.

ج) عقد تفاهمنامه فیمابین خیر محترم با نوسازی مدارس

د) تهیه نقشه های مورد نیاز از طریق نوسازی مدارس و برآورد هزینه ها.

ه) مراسم کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی با نظارت اداره کل نوسازی مدارس.

کلید واژه ها: خیر مدرسه ساز نوسازی مدارس اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد فضای آموزشی

آیا خیرین مدرسه ساز خود میتوانند نسبت به ساخت مدرسه اقدام نمایند؟

بلی، پس از تایید نیاز منطقه توسط آموزش و پرورش و تایید نقشه های مدرسه از طریق نوسازی مدارس، با تحویل زمین و نظارت نوسازی میتوانند خود راساً اقدام به ساخت مدرسه نمایند.

کلید واژه ها: خیر مدرسه ساز اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس مدرسه

مشارکت در ساخت مدارس نیمه تمام دولتی چگونه است؟

باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، خیرین می توانند در تکمیل مدارس نیمه تمام دولتی مشارکت نمایند و چناچه حداقل 30% هزینه های مدرسه را تامین نمایند، مدرسه با نظر خیر نامگذاری میشود.

کلید واژه ها: خیر مدرسه ساز اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس مشارکت مشارکت در مدرسه سازی

چه تشکیلاتی در مدرسه سازی تلاش می نمایند؟

جامعه خیرین مدرسه ساز به عنوان یک تشکل بزرگ و فراگیر از سال 1377 در مرکز، مجامع خیرین مدرسه ساز در استانها با همکاری نوسازی مدارس آموزش و پرورش فعالیت می نمایند، مردم عزیز میتوانند از طریق این تشکل‎ها در مدرسه‎سازی مشارکت نمایند.

کلید واژه ها: اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس خیر مدرسه ساز مجمع خیرین مدرسه ساز

برای مشارکت در مدرسه سازی کجا مراجعه کنیم؟

از طریق ادارات کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش استان و مجامع خیرین ساز استان و یا شهرستان، مراجعه به سایت دفتر مشارکتها در پرتال سازمان نوسازی مدارس کشور و یا تماس با شماره تلفن 33228561-074 میتوان در امر مدرسه سازی مشارکت نمود.

کلید واژه ها: اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس مجمع خیرین مدرسه ساز خیرین مدرسه ساز

آیا ساخت مدرسه در سازمان مذکور در تخفیف مالیاتی تاثیر دارد؟

بر اساس قانون، خیرین میتوانند در ساخت مدرسه مشارکت نمایند و مبالغ پرداختی آنان جزء هزینه های قابل قبول مالیات محسوب میگردد.

کلید واژه ها: اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس خیرین مدرسه ساز خیرین مجمع خیرین مدرسه ساز

آیا هزینه های مشارکت در مدرسه سازی جزو خمس محسوب میشود؟

بسیاری از علما و مراجع تقلید، مردم را به امر مدرسه سازی تشویق نموده اند و تعداد زیادی از آنان اجازه داده اند که از ثلث سهم مبارک امام (ره) در مدرسه سازی هزینه گردد. که در سایت سازمان (دفتر مشارکتهای مردمی) این فتوا موجود است.

کلید واژه ها: مجمع خیرین مدرسه ساز خیرین مدرسه ساز خیرین اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس

چه کارهای فرهنگی در امر مدرسه سازی و جذب خیرین انجام گرفته است؟

چاپ کتاب‌های جلوه های عشق و ایثار، چهرههای ماندگار، مجله و نشریات مدرسه نو و ساخت سریالهای تلوزیونی از جمله: دستان سبز، بریالهای پرواز، خیرین مدرسه ساز و ...

کلید واژه ها: اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس سازمان نوسازی مجمع خیرین مدرسه ساز خیرین مدرسه ساز خیرین

چگونه میتوان منازل یا املاک خود را برای زمانی که در قید حیات نیستیم به امر مدرسه سازی اهداء نمایم؟

میتوان با مراجعه و اعلام آمادگی پس از شنیدن توضیحات، نقاضای واگذاری به نام سازمان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و مجمع خیرین را نمود و با شزایط به صورت صلح عمری واگذار کرد. به طوری که از منافع آن ملک در زمان حیات استفاده نموده و پس از فوت به صورت ملک دولتی به مزایده گذاشته میشود و به فروش می رسد و از فروش آن با کمک دولت، مدرسه ای را در محلی که خیر علاقمند باشد و نیاز آن را آموزش و پرورش تایید نماید ساخته میشود.

کلید واژه ها: اداره کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نوسازی مدارس سازمان نوسازی مجمع خیرین مدرسه ساز خیرین مدرسه ساز خیرین مدرسه سازی مشارکت در مدرسه سازی