تحلیل شاخص های عملکرد در کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی

۱۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۱ کد : ۳۵۲۶ اخبار و رویداد
تعداد بازدید:۳۹
کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس با حضور مهندس امین فلاح کوشکی مدیر کل نوسازی مدارس، آقای فرجی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی با تیم ارزیاب و اعضای کارگروه در سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس برگزار گردید.
تحلیل شاخص های عملکرد در کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی

تحلیل شاخص های عملکرد در کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی

کارگروه توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس با حضور مهندس امین فلاح کوشکی مدیر کل نوسازی مدارس، آقای فرجی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی با تیم ارزیاب و اعضای کارگروه در سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف نتایج گذشته با تحلیل جامعی از شاخص های ارزیابی عملکرد سال 98 صورت گرفت.


نظر شما :