دستورالعمل بروزرسانی

تعداد بازدید:۱۳۲

دستور العمل بروزرسانی دستور العمل ها و بخشنامه ها 

 

- کلیه دستور العمل واحدها در قسمت آیین نامه ها و بخشنامه ها بروزرسانی شده و قابل دانلود میباشد 

- اخبار اداره کل روزانه بروزرسانی میگردد

-بخشنامه های جدید اداری در سایت در قسمت دانلود اداری درج میگردد.