آموزشگاه مهر نوین روستای رشوانلو

تعداد بازدید:۸۲
آموزشگاه مهر نوین روستای رشوانلو

آموزشگاه مهر نوین روستای رشوانلو با حضور معاونت سرپرستی بانک اقتصاد نوین شرق کشور، مدیرکل نوسازی مدارس، معاون عمرانی فرمانداری شیروان و جمعی از مسئولین به بهربرداری رسید (سه شنبه ۲۳ مهرماه)

شایان ذکر است این آموزشگاه با مشارکت بانک اقتصاد نوین احداث گردیده است