افتتاح آموزشگاه حاج عبد الحسینی روستای شش خانه مانه و سملقان

تعداد بازدید:۸۰
افتتاح آموزشگاه حاج عبد الحسینی روستای شش خانه مانه و سملقان

افتتاح آموزشگاه حاج عبد الحسینی روستای شش خانه مانه و سملقان با حضور خانواده خیر محترم، سرکار خانم گیتی نژاد و جمعی از مسئولین استانی