بانوان خیر مدرسه ساز

تعداد بازدید:۷۵
بانوان خیر مدرسه ساز

درراستای برگزاری همایش ملی بانوان خیر مدرسه ساز و تکریم بانوان خیر مدرسه ساز:
علی جوان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی به همراه خیر گرانقدر مدرسه ساز سرکار خانم اشرف آدینه شاه  از پروژه دو کلاسه  در دست اجرای شادروان مهرداد حسن نژاد روستای اتیمز شهرستان اسفراین بازدید کردند.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸