بانوان خیر مدرسه ساز

تعداد بازدید:۶۹
بانوان خیر مدرسه ساز

درراستای برگزاری همایش ملی بانوان خیر مدرسه ساز و تکریم بانوان خیر مدرسه ساز:
علی جوان معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی به همراه خیر گرانقدر مدرسه ساز سرکار خانم دکتر سامیه احمدزاده مدرسه ۶ کلاسه مرحوم احمدزاده کلاسه روستای اتیمز شهرستان اسفراین بازدید کردند.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸