افتتاح آموزشگاه خیری ۶ کلاسه شهید حمید رضا عزیزی روستای گیفان

تعداد بازدید:۵۸
افتتاح آموزشگاه خیری ۶ کلاسه شهید حمید رضا عزیزی روستای گیفان

افتتاح آموزشگاه خیری ۶ کلاسه شهید حمید رضا عزیزی روستای گیفان